Nabízíme prodej a opravy optických přístrojů a mechanických zaměřovačů včetně dodávky náhradních dílů, a také komplexní modernizaci, kdy za výhodných ekonomických podmínek technicky zhodnotíme vozidlovou techniku, aby vyhovovala současným potřebám a podmínkám koncového zákazníka.
Modernizaci mechanických zaměřovačů, dělových dalekohledů a dělostřeleckých buzol provádíme změnou dělení stupnic z původní 60-00 dc na NATO standard 64-00 mils. K modernizaci noktovizních optických přístrojů používáme nejmodernější zesilovače jasu obrazu.

RM-70 M64

Mechanický zaměřovač
Nové rozdělení stupnice na
64-00 dc (dle standardu NATO)

PG-1M M64

Dělostřelecký dalekohled s kolimátorem K-1
Nové rozdělení stupnice na
64-00 dc (dle standardu NATO)
Nový telemetr

Nabízíme prodej a opravy optických přístrojů a mechanických zaměřovačů včetně dodávky náhradních dílů, a také komplexní modernizaci, kdy za výhodných ekonomických podmínek technicky zhodnotíme vozidlovou techniku, aby vyhovovala současným potřebám a podmínkám koncového zákazníka.
Modernizaci mechanických zaměřovačů, dělových dalekohledů a dělostřeleckých buzol provádíme změnou dělení stupnic z původní 60-00 dc na NATO standard 64-00 mils. K modernizaci noktovizních optických přístrojů používáme nejmodernější zesilovače jasu obrazu.

RM-70 M64

Mechanický zaměřovač
Nové rozdělení stupnice na
64-00 dc (dle standardu NATO)

PG-1M M64

Dělostřelecký dalekohled s kolimátorem K-1
Nové rozdělení stupnice na
64-00 dc (dle standardu NATO)
Nový telemetr

PNV-57 M

Noktovizní binokulár
Plně pasivní – není nutné přisvětlení infrareflektorem
Vybaven autogatingem
IR dioda

PAB-2A M64

Dělostřelecká buzola
Nové rozdělení stupnice
na 64-00 dc
(dle standardu NATO)
Nový telemetr
Nový osvětlovač s LED diodami

Menu