TKN-1S M

Základní parametry TKN-1S M
Zvětšení 3,5x
Zorné pole min. 9°
Nastavení okuláru min. od -4 do +4D
Pracovní rozlišení v rovině zesilovače jasu, uprostřed zorného pole při optimálním jasu světelných pruhů testu min. 60´´
Typ zesilovače jasu FOM min. 1500
Napájení trvalým stejnosměrným napětím 26 ± 4V
Rozsah pracovních teplot – 35°C ± 3°C až +50°C ± 3°C
Detekce při úrovni osvětlení 50 mlx * 3650 m
Rekognoskace při úrovni osvětlení 50 mlx * 1800 m
Identifikace při úrovni osvětlení 50 mlx * 950 m
Detekce při úrovni osvětlení 5 mlx * 3200 m
Rekognoskace při úrovni osvětlení 5 mlx * 1550 m
Identifikace při úrovni osvětlení 5 mlx * 800 m
* Dle STANAG 4348 byly stanoveny parametry noční větve přístroje na cíl typu VOZIDLO za těchto definovaných podmínek pozorování: cíl typu VOZIDLO o rozměrech 2,5 x 2,5 m; kontrast cíle vůči pozadí 0,5 a meteorologická dohlednost 16 km.
Menu