TKN-3B M

Základní parametry
TKN-3B M
Zvětšení – denní větev
– noční větev
5x – 0,25x
4,2x – 0,2x
Zorné pole – denní větev
– noční větev
min. 9° 30´
min. 7° 45´
Nastavení okuláru min. od -4D do +4D
Mez rozlišení uprostřed zorného pole denní větve max. 12´´
U noční větve v rovině zesilovače jasu, při optimálním
jasu světelných pruhů testu
min. 30 čar/mm
Typ zesilovače jasu FOM min. 1500
Napájení trvalým stejnosměrným napětím 26 ±4V
Rozsah pracovních teplot – 35°C ± 3°C až +50°C ± 3°C
Detekce při úrovni osvětlení 50 mlx * 4100 m
Rekognoskace při úrovni osvětlení 50 mlx * 2200 m
Identifikace při úrovni osvětlení 50 mlx * 1200 m
Detekce při úrovni osvětlení 5 mlx * 3600 m
Rekognoskace při úrovni osvětlení 5 mlx * 1700 m
Identifikace při úrovni osvětlení 5 mlx * 1000 m
* Dle STANAG 4348 byly stanoveny parametry noční větve přístroje na cíl typu VOZIDLO za těchto definovaných podmínek pozorování: cíl typu VOZIDLO o rozměrech 2,5 x 2,5 m; kontrast cíle vůči pozadí 0,5 a meteorologická dohlednost 16 km.
Menu