1PN-22-M1(2) M

Základní parametry 1PN-22-M1(2) M
Zvětšení – denní větev
– noční větev
6x ± 0,3x
6,7x ± 1,34x
Zorné pole – denní větev
– noční větev
min. 15°
min. 5°20´
Nastavení okuláru min. od -3D do +5D
Maximální rozlišovací schopnost denní větve max. 11´´
U noční větve v rovině zesilovače jasu, při optimálním
jasu světelných pruhů testu
min. 35´´
Typ zesilovače jasu FOM min. 1500
Napájení trvalým stejnosměrným napětím 26 ±4V
Rozsah pracovních teplot – 35°C ± 3°C až +50°C ± 3°C
Detekce při úrovni osvětlení 50 mlx * 5200 m
Rekognoskace při úrovni osvětlení 50 mlx * 2900 m
Identifikace při úrovni osvětlení 50 mlx * 1700 m
Detekce při úrovni osvětlení 5 mlx * 4300 m
Rekognoskace při úrovni osvětlení 5 mlx * 2300 m
Identifikace při úrovni osvětlení 5 mlx * 1300 m
* Dle STANAG 4348 byly stanoveny parametry noční větve přístroje na cíl typu VOZIDLO za těchto definovaných podmínek pozorování: cíl typu VOZIDLO o rozměrech 2,5 x 2,5 m; kontrast cíle vůči pozadí 0,5 a meteorologická dohlednost 16 km.
Menu