BPK-2-42 M

Základní parametry
BPK-2-42 M
Zvětšení – denní větev
– noční větev
6x
5,5x
Zorné pole – denní větev
– noční větev
min. 10°
min. 6,5°
Nastavení okuláru – den/noc -3D až +5D /±5D
Maximální rozlišovací schopnost denní větve max. 11´´
U noční větve v rovině zesilovače jasu, při optimálním
jasu světelných pruhů testu
min. 35´´
Vzdálenost vidění osamoceného středního tanku v noci, pokrytého předepsanou ochrannou barvou, umístěného v otevřeném terénu 1000 m při pozorování tanku
z boční strany
Typ zesilovače jasu FOM min. 1500
Napájení trvalým stejnosměrným napětím 26 ±4V
Rozsah pracovních teplot – 40°C ± 3°C až +50°C ± 3°C
Menu