DND-5

Základní parametry
DND-5
Zvětšení – denní větev
– noční větev
1x
1x
Zorné pole – denní větev
– noční větev
80° x 27°
45° x 28°
Rozlišení – denní větev
– noční větev
max. 40´´
max. 4 MOA
Dosah noční větve 400/150 mm
Typ zesilovače jasu FOM min. 1500
Napájení trvalým stejnosměrným napětím 26 ±4V
Rozsah pracovních teplot -31°C ± 3°C až +52°C ± 3°C
Menu