PNV-57 M

Základní parametry
PNV-57 M
Zvětšení min. 0,95x
Rozdíl zvětšení levé a pravé větve max. 8%
Zorné pole min. 48°
Dioptrický rozsah okulárů min. -2 D/+1,5D
Rozsah zaostření objektivu 30 m ± 10 m
Sbíhavost optických os okulárů musí být:
horizontální
vertikální
0° ± 1°
0° ± 1°
Rozlišovací mez přístroje musí být:
při osvětlení 10-1 lx a kontrastu 0,85 až 0,95
při osvětlení 10-3 lx a kontrastu 0,85 až 0,95
max. 1,9 dc
max. 2,9 dc
Rozsah napájecího napětí min. 1,2 až 3,6 V
Rozsah pracovních teplot -30°C až +50°C
Rozsah skladovacích teplot -40°C až +65°C
Odolnost vůči působení zvýšené vlhkosti 95% 16 h při 50°C
Vibrace – amplituda 0,15 mm, frekvence: 10 až 55 Hz 10 min
Menu