TVN-2T M

Základní parametry TVN-2T M
Zvětšení 1,0x ± 0,1x
Zorné pole min. 30°
Nastavení okuláru min. -1D až -0,5D
Pracovní rozlišení v rovině zesilovače jasu, uprostřed
zorného pole při optimálním jasu světelných pruhů testu
min. 30 čar/mm
Typ zesilovače jasu FOM min. 1500
Napájení trvalým stejnosměrným napětím 26 ± 4V
Rozsah pracovních teplot – 35°C ± 3°C až +50°C ± 3°C
Detekce při úrovni osvětlení 50 mlx * 1200 m
Rekognoskace při úrovni osvětlení 50 mlx * 420 m
Identifikace při úrovni osvětlení 50 mlx * 210 m
Detekce při úrovni osvětlení 5 mlx * 1050 m
Rekognoskace při úrovni osvětlení 5 mlx * 350 m
Identifikace při úrovni osvětlení 5 mlx * 200 m
* Dle STANAG 4348 byly stanoveny parametry přístroje na cíl typu OSOBA za těchto definovaných podmínek pozorování: cíl typu OSOBA o rozměrech 1,8 x 0,5 m; kontrast cíle vůči pozadí 0,5 a meteorologická dohlednost 16 km.
Menu