TPN-1-49-23 M

Základní parametry TPN-1-49-23 M
Zvětšení 5,1x ± 5%
Zorné pole min. 7°
Nastavení okuláru min. od -4D do +4D
Pracovní rozlišení v rovině zesilovače jasu, uprostřed
zorného pole při optimálním jasu světelných pruhů testu
min. 60´´
Typ zesilovače jasu FOM min. 1500
Napájení trvalým stejnosměrným napětím 26 ±4V
Rozsah pracovních teplot – 35°C ± 3°C až +50°C ± 3°C
Detekce při úrovni osvětlení 50 mlx * 4100 m
Rekognoskace při úrovni osvětlení 50 mlx * 2200 m
Identifikace při úrovni osvětlení 50 mlx * 1200 m
Detekce při úrovni osvětlení 5 mlx * 3600 m
Rekognoskace při úrovni osvětlení 5 mlx * 1700 m
Identifikace při úrovni osvětlení 5 mlx * 1000 m
* Dle STANAG 4348 byly stanoveny parametry noční větve přístroje na cíl typu VOZIDLO za těchto definovaných podmínek pozorování: cíl typu VOZIDLO o rozměrech 2,5 x 2,5 m; kontrast cíle vůči pozadí 0,5 a meteorologická dohlednost 16 km.
Menu