PGO-7V

Zaměřovač PGO-7V je určen pro ruční protitankový granátomet RPG-7V k zamiřování na pevné i pohyblivé cíle, umožňuje střelbu do vzdálenosti 500 m. Součástí zaměřovače je i osvětlovací zařízení ohniskové destičky umožňující střelbu za soumraku a v noci.

Základní parametry PGO-7V
Zvětšení 2,7x ± 0,3x
Průměr výstupní pupily 4,5 mm ± 0,4 mm
Vzdálenost výstupní pupily 27 mm ± 2,7 mm
Zorné pole 13°
Mez rozlišení uprostřed zorného pole max. 28´´
Paralaxa záměrné destičky max. 0,25D
Nastavení okuláru od -1,5D do -0,5D
Rozsah pracovních teplot od -35°C do +45°C
Menu