OP-4M

Základní parametry OP-4M
Zvětšení 5,25x ÷ 6x
Zorné pole min 10,5° ÷ 11°
Průměr výstupní pupily 5,25 ÷ 5,5 mm
Vzdálenost výstupní pupily 22,0 ÷ 24,5 mm
Rozsah nastavení okuláru -0,5 D ÷ 1,5 D
Délka zaměřovače v pracovní poloze 433 mm
Hmotnost zaměřovače 5,1 kg
Hmotnost soupravy 11 kg
Rozsah pracovních teplot -35 °C až +45°C
Vibrace – amplituda 0,15 mm, frekvence: 10 až 55 Hz 10 min
Rázy v podélné a příčné ose – tři rázy na osu 500 m s-2, 6 ms
Hermetičnost (pokles tlaku při přetlaku 30 kPa) max. 0,4 kPa/30min
Menu